Máy phủ sơn cạnh

Liên hệ để biết giá

Có thể lăn sơn lên tất cả bề mặt hay gốc cạnh của gỗ tròn, nhựa, kính, khung cửa bằng nhựa, khung cửa gỗ, nẹp cửa, đường viền chân tường…

Cam kết sẽ có giá tốt cho quý khách!